Verdens beste familie og brukshund.

www.vestvarden.com
mailstartside

Schäferhund

Våre  schäferhunder

Valper

Fotogalleri

Rasestandard

Schäferlinker

    SCHÂFERVALPER

Vi er begge levende opptatt av schäferhundrasen og hundene er blitt en livsstil for oss. Vi har først og fremst hunder for hobby og fritid, og er interessert i lydighet, utstilling og det internasjonale bruksprogrammet (RIK), men vi er også opptatt av å være med på å jobbe for å bevare schæferhunden som verdens beste bruks og familiehund.

Vår intensjon om schæferhunden er at den skal kunne brukes til det meste, den må være sosial, belastbar, driftssterk og samtidig ha en korrekt anatomi. Vi mener at mentalitet, sunnhet og anatomi alle er like viktige egenskaper når man skal avle på en schäferhund.

Vi er begge medlemmer, er aktive og har hatt flere verv som tillitsvalgte  i Norsk Schäferhundklub. Vi har begge deltatt på kynologikurs og vært med på flere av  NKK's oppdretterseminarer.

Med over 30 års erfaring med rasen og oppdretter siden 1989, har vi satset på oppdrett i liten  målestokk, og i 2008 hadde vi oppdrettet til sammen 19 kull med schäfervalper.

Flesteparten av hundene fra vårt oppdrett har blitt aktive og velfungerende familiehunder, flere har vært gode bruks og tjenestehunder og mange har oppnådd ck og cert på utstilling. Vi har også hatt lite HD og hudproblemer på de linjene vi har brukt hittil, og mesteparten av hundene har oppnådd en alder mellom 10-14 år.
 


Ved kjøp av schäfervalp må du tenke over at du anskaffer deg et familiemedlem som du må ta ansvar for de neste 10-13 årene.
Skal du på utenlandsreise. på hytta i helgen, familietreff et annet sted i landet, eller bare bortom naboen en tur, må hunden tas med i planleggingen.

Dette kan virke slitsomt, men på den annen side vil du få en kamerat og et familiemedlem som alltid er parat til en tur på fjellet, en kompanjong som med riktig trening alltid er parat til å jobbe enten det et med lydighetsøvelser, bruksøvelser, viltspor eller ettersøkning, ja til og med sanking eller driving av sau kan hunden brukes til.

For at valpen din skal utvikle seg til å bli den hunden du ønsker, er det spesielt viktig at du bruker valpens første leveår til å stimulere og aktivere den for å oppnå de beste resultater i dagliglivet og trening!
 

 

Valpene vi oppdretter er registrert i NKK og vi følger NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

Valpekullene vil også være godkjent i HAR ( Hovedavlsrådet i Norsk Schäferhundklub), og vi bruker kun hunder som er godkjent i henhold til Norsk Schäferhundsklub's avlsstatutter.

Dette betyr at "minimumskravene" til hundene som blir brukt i avl må ha godkjente hofter og albuer, hundene må ha gått gjennom en mentaltest og de må være avlsgodkjent.

   
Det ikke ofte vi har valpekull, da det kreves masse arbeid og tid med valpene og eventuell oppfølgning av valpekjøperne i ettertid.

Når vi planlegger å ha kull, prøver vi etter beste evne å bruke vår kunnskap om rasen og foreldredyrene, slik at resultatet av vår avl ikke blir tilfeldig. 

Vi legger stor vekt på pregning og sosialisering av valpene. De bor inne i huset med oss slik at de blir vant med huslige lyder og gjøremål, og de blir fra fødselen av handtert daglig slik at de blir godt preget og sosialisert på mennesker.

Ved levering har valpene fått en god og opplevelsesrik start på livet, og de er godt sosialisert på mennesker, miljø og andre hunder.

Valpene er foret på Hills valpefor og de er ormebehandlet fire ganger før levering.

Valpene blir tidligst levert åtte uker gamle, og blir levert med helseattest, første gangs vaksine, ID merket og  med et års forsikring.

 

Som oppdretter ønsker vi at det er vel gjennomtenkt før man går til anskaffelse av valp, og vi ønsker at hunden får et aktivt og sosialt liv, og bli behandlet som et fullverdig familiemedlem.

Vi ønsker også jevnlig kontakt og tilbakemeldinger om utvikling og helseproblemer, eller om det skulle oppstå andre problemer i hundeholdet.

Valpen blir levert med et års forsikring og vi ønsker at den blir røntgenfotografert for HD og AA, når den har passert et års alder.

Som valpekjøper vil du få den beste personlige oppfølging etter ønske og behov, og vi prøver å avholde jevnlige samlinger, der  valpekjøpere har kunnet delta etter eget ønske. 

Dette har vært  en fin måte å få hjelp til trening, råd og veiledning og  til å dele erfaringer med andre for å få et godt hundehold.Velkommen til oss for mer informasjon og råd dersom du vurderer å skaffe deg schæferhund.

 


www.vestvarden.com

Copyright © 2005
Karen Vetaas      [Kennel Vestvarden]     

mailstartside